Menu

aktualnosci

Witaj!
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zwane dalej „Centrum” działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu [...]